Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)English (United Kingdom)

Felújítás/Restaurálás

Barokk kastélyenteriőrök – hajósi rekonstrukció

Főúri enteriőrrekonstrukció

A hajósi volt érseki kastély helyreállításának egyik célkitűzése, hogy az épület reprezentatív emeleti szintjének egy részén az építés korabeli főúri életmódot tükröző tereket alakítson ki. A rekonstrukcióra kiválasztott tértípusok a díszterem, s az érseki lakosztályt képező főúri szalon, érseki magánkápolna, hálószoba és dolgozó.

Díszterem

Hajósi dísztermünk, amely az építés első periódusából (1740) származik, előkelőnek tekintett téglalap alaprajz felett emelkedik, s három tengelyen – egy ajtó és két ablak – keresztül kommunikál a külvilággal. Padlózatát új, táblás kialakítású parketta borítja. Falait egy 19. századi átalakításkor keletkezett tükrös-pilaszteres tagolású műmárványozás díszíti. Ívelt holkerrel kapcsolódó sík mennyezete, mely szintén ebből a korból származik, geometrikus ornamentikájú. Megvilágítását a barokk korban is gyakori aranyozott, faragott facsillárok biztosítják, árnyékolását a 18. századi legelterjedtebb installálási módnak megfelelő függönyök adják. Minimális berendezését négy ülőpad képezi, melyekhez két, dekorativitást fokozó tárgyak elhelyezésére szolgáló posztamens társul. A terem legfőbb ékességét négy, már 1746-ban is ugyanitt függő, igen kvalitásos festmény jelenti, melyek VI. Károly császárt és feleségét, Erzsébet Krisztina császárnét, illetve Mária Teréziát férjét, Lotharingiai Ferencet ábrázolják. A képek annak az 1730-ban Bécsben letelepedett flamand származású Martin van Meytensnek vagy műhelyének az alkotásai, aki fiatal korában egész Európát beutazva a kor olyan nagy alakjait, mint XV. Lajos francia királyt, Nagy Péter orosz cárt vagy XIII. Benedek pápát is lefestette.

Érseki lakosztály

Hajóson az 1766–67-es évek bővítési munkálatainak eredményeképpen létrejött érseki lakosztály eredeti térrendszere az idők folyamán megbomlott, berendezése teljes egészében elpusztult, jelenleg kialakított helyiségei részleges rekonstrukció eredményei.

Padlózatát mindenütt hajópadló fedi, falai teljes felületét egyöntetű virágos-füzéres díszű rokokó freskódísz borítja. Világítását aranyozott facsillárok adják, árnyékolását függönyök biztosítják. Egykori fűtésmódjáról hátulról megrakható kályhák tanúskodnak.

Főúri szalon

A lakosztály legnagyobb, legreprezentatívabban kialakított tere, mely közvetlenül a díszteremből nyílik. Eredeti rendeltetése szerint az intimebb vendégfogadás, az étkezés utáni visszavonulás, a kötetlen társas együttlét, a játék, a házimuzsika színtere volt. Berendezése sokszínű funkcióinak megfelelően igen változatos képet mutatott, s az otthonosság érzetét keltette. Itt helyezték el legértékesebb – festett, faragott, aranyozott, intarziás, bronzveretes, márványlapos, kárpitozott – bútoraikat, melyek között ülőalkalmatosságokat, asztalos- és díszbútorokat egyaránt találunk. A gyorsan fejlődő kézművesség különböző ágainak alkotásai közül drága ötvöstárgyakat, porcelánokat, üvegeket és különféle textíliákat vásároltak előszeretettel.

Érseki magánkápolna

A főúri szalonhoz csatlakozó toronytérben elhelyezkedő szakrális rendeltetésű kis helyiség, mely a korabeli főúri, s főleg főpapi életvitel elengedhetetlen része volt, egy az 1750-es években gróf Klobusiczky Ferenc érsek által készíttetett intarziás ajtón keresztül közelíthető meg. A 18. századi definíció szerint olyan oltárral felszerelt helyet jelentett, amely püspöki engedéllyel mise celebrálására szolgálhatott, s a ház lakóinak vallási szükségleteit elégítette ki. Hajóson méretéből adódóan csak az érsek magánáhítatának és elmélyült imájának lehetett a befogadó tere az ehhez illő egyszemélyes berendezéssel.

Hálószoba

Az épület társadalmi eseményeket befogadó zajos centrumától távol eső helyiség a visszavonulás, az éjszakai pihenés és garderobe helyiség hiányában a toilette – a tisztálkodás és az öltözködés – színtere volt, amely a korban erős reprezentatív jelleggel is bírt. Bútorzata sok funkciójának megfelelően alapterületéhez mérten sűrű lehetett. Intim jellegét ezek típusai, méltóságát kivitelük nagyszerűsége biztosította. Az itt elhelyezett egyéb berendezési tárgyak leginkább tulajdonosuk lelki alkatát, vallásosságát, műveltségét tükrözték. A hálószobához csatlakozó toronytér, mely egykor gyógyszertárként működött, a helyreállítás során kiállítótér szerepet kapott, s az öltöző rendeltetéshez igazodva egy érseki díszruha bemutatóhelyévé vált.

Dolgozó

Az érseki hálószobához csatlakozó helyiség a munka és a kis létszámú hivatalos megbeszélések keretéül szolgált. Berendezése visszafogott, a feladat elvégzéséhez szükséges minimális bútorzatra és írófelszerelésre, illetve néhány tudományos és technikai érdeklődést tükröző tárgyra szorítkozott.

További információk a felújításról, restaurálásról:

Épület restaurálás

Fa restaurálás

Fém restaurálás

Festés restaurálás

Kő restaurálás

 

Web kamera kép